1789

Den Store Revolution i Frankrig

Nøglepersoner under Revolutionen

Georges-Jacques Danton (1759-94) var politiker og et ledende medlem af Rædselsregimet under Revolutionen i 1789. Han var også en af hovedmændene bag angrebet på Tuilerie slottet i august 1792, hvor kongen blev styrtet. Senere forsøgte han at mildne rædselsregimet, hvorefter Robespierre fik ham henrettet i april 1794.

 
Camille Desmoulins (1760-1794)
var sagfører, yderlig-gående revolutionær og ven med Danton. Han holdt en tale i Palais Royale i 1789 og fik folk til at gribe til våben mod kongen. Nogle dage senere gik folk til angreb på Bastille-fængslet, som regnes for starten på Revolutionen. Han blev henrettet i 1794, fordi han var imod Rædselsregimet.

 
Marie-Joseph de La Fayette (1757-1834)
var fransk politiker og kommandant for Nationalgarden i 1789 til 1791 under Revolutionen. Den skulle sørge for ro og orden blandt byens revolutionære indbyggere på den ene side og kongen og hans hær på den anden side. Da de Revolutionære fik magten blev Nationalgarden opløst og Lafayette flygtede.

 
Ludvig d. 16. (1754-93)
var Frankrigs konge fra 1774 til 1792. Han blev i 1770 gift med Marie-Antoinette af Østrig. Frankrig led under dårlig økonomi, mens han selv levede i overdådig luksus. Bl.a. dette førte til den store Revolution i 1789. Folket gjorde oprør, fængslede kongefamilien og Ludvig d. 16 blev henrettet i 1793.

 
Jean-Poul Marat (1743-93)
var læge og politiker, som i 1789 grundlagde den revolutionære avis "L'ami du Peuple". Marat var under Revolutionen en af lederne af Rædselregimet sammen med Danton og Robespierre. D. 13. juli 1793 blev han myrdet i sit badekar af adelsdamen Charlotte Corday.

 
Marie-Antoinette (1755-93)
var Ludvig d. 16's østrigsfødte kone og senere fransk dronning. Hun var upopulær i befolkningen, bl.a. som følge af hendes ødselhed. Hun blev først tvunget til Paris og sat i husarrest. Siden kom hun i fængsel sammen med sin mand og henrettet i guillotinen i 1793 på den nuværende Concorde plads.

 
Napoleon d. 1. (1. Kejserdømme - 1769-1821)
var general, som efter Revolutionen tog magten i 1799 og blev kejser i 1804. Han var først gift med Joséphine, men blev skilt, og siden gift med Marie-Louise af Østrig. Napoleon. Refor-merede Frankrig, var hele tiden i krig, men blev efter Waterloo fængslet af englænderne på en ø i Atlanterhavet.

 
Maximilien Robespierre (1758-94)
var fransk politiker og advokat. Han var medlem af nationalforsamlingen og revolutionær leder under Revolutionen i 1789. Her blev han senere rædselregimets enerådige leder og henrettede alle, der var imod ham. Han blev selv henrettet i 1794 i guillotinen, hvormed Revolutionen ebbede ud.

 
Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
var fransk filosof og forfatter. Han blev født i Schweiz, men flyttede i 1741 til Paris. Her lærte han bl.a. Voltaire at kende. Rouseeau kom til at påvirke litteraturen, hvor bl.a. hans begejstring for naturen kunne findes. Desuden kom han med teorier om samfundsforhold, f.eks. demokratiet.

 
Francois de Voltaire (1694-1778)
var en berømte forfatter og filosof. Han kom til at præge oplysningstiden i Europa i 1700-tallet. P.g.a. hans satiriske skrifter kom han i fængsel to gange og var landsforvist i tre år. Han skrev både komedier, tragedier, digte, essays m.m. En af hans kendte værker er Candide fra 1759.