1789

Den Store Revolution i Frankrig

1789 Revolutionen - Indledning

Paris og Frankrig har gennem tiderne oplevet flere revolutioner, men når der tales om Revolutionen, er det den store Revolution i 1789 man hentyder til. Den handlede om borgerskabet og arbejdernes oprør mod kongen og hans enevældige magt, og endte med at lavborgerskabet fik magten en overgang. De udrensede blodigt enhver mod-stander af Revolutionen med mange dræbte til følge.

I slutningen af 1700-tallet levede mange mennesker i dyb fattigdom og sultede. Middelklassen var nogenlunde velstillet, bl.a. som følge af Frankrigs øgede eksport. Overklassen var rige og levede et luksusliv, hvor specielt kongefamilien levede i overdådig luksus. Dette skabte også en stor modstand mod kongen.

Samtidig var statskassen tom, delvist p.g.a. Frankrigs store militære udgifter til uafhængighedskrigen i Amerika, hvor man støttede befolkningen mod englændernes besættelse. Og da 1700-tallet var oplysningstidens århundrede, f.eks. som følge af filosoffer som Voltaire og Rosseau, blev der sat spørgsmålstegn ved kongen og hans enevældige magt samt den katolske kirkes privilegier.

Alle disse faktorer havde stor indflydelse på, at der kom en Revolution i 1789, som ikke kun ændrede Frankrig i mange år, men også satte strømninger i gang andre steder i Europa i  årtierne derefter.

Det lusuiøse Versailles slot husede Kongefamilien og højadlen

Tekstboks: Jean-Jacques Rousseau (øverst) og Voltaire døde begge i 1778 før Revolutionen begyndte i 1789. Men de havde alligevel en del indflydelse på udviklingen. De var filosoffer og havde begge nogle ideer om hvordan sam-fundet skulle se ud med bl.a. mere frihed, sociale